The Serious-Minded Eve

Little Arrows

Ta pulsen på en vän

Nu som man vet att det finns sjukdomar som kan göra att människor mår olika så har jag alltid ett öra för dom som kan vara bra att ha uppsyn över som dom som kan få för lågt blodsocker och detta har både en av våra vänner och även min fru. Det som många tror är att deras socker går lika tror fel eftersom det finns två olika diabetes och detta vet inte alla eftersom den som min fru har så är den värre än den som vår vän har eftersom den gör att min fru kommer längre ner i koma än den första typ diabetes som vår vän har och därför så är vi medvetna att hjälpa min fru men även vännen att hon får mat när det behövs eftersom det ibland går fort att få nedåtsocker för henne.