Maybe Hulking Joviality - This Is The Age Of The Stignano.

Klar med festen

Nu som vi hade ett hem fullt av bra saker så var det flera saker jag skulle få göra på jobbet än väntat och det var att jag skulle arrangera en konferens mariestad. Detta för att chefen hade hört att jag hade gjort en bra konferens på det förra företaget jag jobbade för och detta fick chefen att se guld klinga runt en och det var jag fick göra denna vecka som kom. Det jag valde var först en bra lokal som alla kunder skulle kunna komma till samt att jag valde en catering som hade god mat. Dessutom så var jag glad över att kunna få tag på en bra grupp som kunde hålla i programmet och detta gjorde stort intryck på kunder och även chefen som gjorde att jag fick en stor bonus för det jag hade gjort.